Ing. arch. Adriana Roháriková - PROJEKT MANAGEMENT